CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the available diversity gain from different dual polarized antennas 1.6

Björn Lindmark (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; M. Nilsson
IEEE Journal of Selected Areas in Communications Vol. 19 (2001), 2, p. 287-295.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-06. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 26330

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur