CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Redox investigation of some oxides of transition state metals Ni, Cu, Fe and Mn supported on SiO2 and MgAl2O4,

Qamar Zafar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Börje Gevert (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Energy & Fuels Vol. 20 (2006), p. 34-44.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-06.
CPL Pubid: 26329

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur