CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alkylation of benzene with aques solution of ethanol over ZSM-5 catalysts

Yuan JunJun (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Börje Gevert (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Indian Journal of Chemical Technology, Vol 13, July 2006 Vol. 13 (2006), July,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-06.
CPL Pubid: 26328

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Katalys

Chalmers infrastruktur