CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of sulphur additions on the corrosive environment in a waste-fired CFB boiler

Jesper Pettersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Carolina Pettersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Nicklas Folkeson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Erik Skog ; Jan-Erik Svensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Lars-Gunnar Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Materials Science Forum Vol. 522-523 (2006), p. 563-570.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: High Temperature Corrosion, Stainless Steel, KClDenna post skapades 2007-02-06. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 26327

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Alkali Induced High Temperature Corrosion of Stainless Steel - Experiences from Laboratory and Field