CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

arge deflection analysis of elasto-plastic plates and shells

Jan Bäcklund (Institutionen för byggnadsmekanik)
Proceedings of the International Symposium on Discrete Methods in Engineering, C.I.S.E. Segrate Milan 1974, pp 538-551. (1974)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-02-06.
CPL Pubid: 26324

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur