CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element analysis of elasto-plastic shells

Jan Bäcklund (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Hans Wennerström (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 8 (1974), 2, p. 415-424.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-06.
CPL Pubid: 26323

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur