CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cross-functional Involvement in Supplier Selection

Anna Moses (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation) ; Pär Åhlström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation)
Moving up the Value Chain, EurOMA, 18-21 June, Glasgow, UK, Editors: Kepa Mendibil & Alina Shamsuddin p. 875-884. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: supplier selection, cross-functionality, product development processDenna post skapades 2007-02-06.
CPL Pubid: 26321

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation (2005-2006)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur