CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The rectangular plate stress element by Turner, Pian and Wilson

Mats Fröier (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Larsgunnar Nilsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 8 (1974), 2, p. 433-437.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-06.
CPL Pubid: 26320

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur