CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Product Development Lead-Time Reduction in the Swedish Manufacturing Industry

Magnus Persson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation) ; Lars Trygg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation) ; Pär Åhlström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation)
Proceedings of the 13th International Product Development Management Conference (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-02-06.
CPL Pubid: 26316

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur