CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analytical and numerical analysis of nonlinear beam elements with special consideration of initial and numerical errors

Lennart Ågårdh (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974. ISBN: 99-0082840-2.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2007-02-06. Senast ändrad 2013-05-22.
CPL Pubid: 26315

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1974-06-27
Tid: 10.00
Lokal: 10.00 Palmstedtsalen, Chalmers tekniska högskola, Sven Hultins gata

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 152