CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dator och bildskärmsterminal i undervisningen i byggnadsstatik. Datorer som hjälpmedel i undervisningen

Lennart Ågårdh (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974.
[Rapport]

STU-information Nr 19-1974, Stockholm 1974.Denna post skapades 2007-02-06.
CPL Pubid: 26314

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur