CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficiency and stability of the dynamic vibration absorber in damping wind-induced stochastic vibrations

Bengt Åkesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974.
[Rapport]

Avdelningen för hållfasthetslära, Chalmers tekniska högskola, Publ 26.Denna post skapades 2007-02-06.
CPL Pubid: 26311

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur