CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reserapport, International symposium on numerical methods in soil mechanics and rock mechanics, Karlsruhe, 14-20 september 1975

Kenneth Axelsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1975.
[Rapport]

Skrift 75:10, Avd för konstruktionsteknik, LuTH, Luleå.Denna post skapades 2007-02-06. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 26310

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur