CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dags för livsmedelsmärkning med GI - GlukosIndex

GI - Glucose Index

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 5 s.
[Rapport]

Nyckelord: GI, livsmedel, kolhydrater, glukos, blodsocker, glykemiskt indexDenna post skapades 2007-02-12.
CPL Pubid: 26306

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Biokemi
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur