CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A column generation procedure for the side constrained traffic equilibrium problem

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; Torbjörn Larsson ; Clas Rydergren
Transportation Research, Part B Vol. 38 (2004), 1, p. 17-38.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 26305

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur