CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the existence of solutions to stochastic mathematical programs with equilibrium constraints

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; Anton Evgrafov
Journal of Optimization Theory and Applications Vol. 121 (2004), 1, p. 65-76.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 26304

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur