CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Algorithms for computing traffic equilibria

Michael Patriksson (Institutionen för matematik)
Networks & Spatial Economics Vol. 4 (2004), 1, p. 23-38.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 26303

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur