CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sensitivity analysis of traffic equilibria

Michael Patriksson (Institutionen för matematik)
Transportation Science Vol. 38 (2004), 3, p. 258-281.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 26302

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur