CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the convergence of stationary sequences in topology optimization

Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Anton Evgrafov
International Journal of Numerical Methods in Engineering Vol. 64 (2005), 1, p. 17-44.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 26301

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur