CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introduction to Continuous Optimization

Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Niclas Andreasson ; Anton Evgrafov
: External organization, 2005. ISBN: 9789144044552.- 389 s.
[Bok]


Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 26300

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur