CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sufficient conditions for good and proper error detecting codes

Rossitza Dodunekova (Institutionen för matematik, Matematisk statistik) ; Stefan Dodunekov (Institutionen för matematik, Matematisk statistik)
IEEE Transactions in Information Theory Vol. 43 (1997), 6, p. 2023-2026.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The performance of linear block codes over a finite field is investigated when they are used for pure error detection. Sufficient conditions for a code to be good or proper for error detection are derived.

Nyckelord: linear code, error detection, probability of undetected errorDenna post skapades 2007-02-06.
CPL Pubid: 26285

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur