CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A broad frequency band analysis of conformal array antennas

David Degerfeldt (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik) ; Tomas Halleröd (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik) ; Thomas Rylander (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik)
The Nordic antenna symposium -- Antenn06 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-02-05.
CPL Pubid: 26282

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


A hybrid finite element method for electromagnetics with applications in time-domain