CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of Inductors Using Efficiently-Calculated Sensitivities of the Admittance Matrix

Juan Atalaya (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik) ; Per Jacobsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik) ; Yueqiang Liu (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik) ; Thomas Rylander (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik) ; Ener Salinas
Twelfth Biennial IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-02-05.
CPL Pubid: 26281

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)

Ämnesområden

Numerisk analys
Optimeringslära, systemteori
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur