CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Brick-Tetrahedron Finite-Element Interface with Stable Hybrid Explicit-Implicit Time-Stepping for Maxwell's Equations

David Degerfeldt (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik) ; Thomas Rylander (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik)
Journal of Computational Physics Vol. 220 (2006), 1, p. 383-393.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2007-10-29.
CPL Pubid: 26280

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)

Ämnesområden

Numerisk analys
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


A hybrid finite element method for electromagnetics with applications in time-domain