CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Choosing between Green Innovative Technologies - Hydrothermal Processing of Biowastes

Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Tonny N. Patrick (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Morgan Fröling (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Andrew A Peterson ; Jefferson W Tester
Journal of Advanced Oxidation Technologies Vol. 10 (2007), 1, p. 177-185.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 26274

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Annan kemiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur