CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of a pore pressure prediction model

Håkan Persson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Claes Alén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Bo B. Lind
Landslides and Climate Change - Challenges and Solutions (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: pore pressure, ground water level, HBV model, climate changeDenna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2007-04-11.
CPL Pubid: 26273

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Vattenteknik
Geofysisk teknik

Chalmers infrastruktur