CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ultra-Wideband Communication Systems: Technology and Applications

Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arumugam Nallanathan ; Ahmed Tewfik
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking (1687-1472). Vol. 2006 (2006), Article ID 16497, p. 1-3.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: UWBDenna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 26271

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Telekommunikation

Chalmers infrastruktur