CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MAPICT - KArtläggning av företag i den svenska IKTsektorn - hårdvarurelaterad IKT

Sven Lindmark (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Simon Gunnarsson
: External organization, 2007.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-02-04.
CPL Pubid: 26270

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur