CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Entrepreneurial Learning and Growth: Technology and business model perspectives

Stefan Sanz-Velasco (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Entrepreneurship Division of the National Academy of Management. Honolulu, Hawaii, USA (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-02-04.
CPL Pubid: 26268

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur