CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Technology and business model learning leading to growth: Start-up ventures in mobile Internet

Stefan Sanz-Velasco (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Accepted and forthcomingDenna post skapades 2007-02-04.
CPL Pubid: 26267

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur