CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Entrepreneurial learning in academic spin-offs: A business model perspective

Stefan Sanz-Velasco (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Rögnvaldur J. Saemundsson
International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Accepted and forthcoming 2007Denna post skapades 2007-02-04. Senast ändrad 2016-03-04.
CPL Pubid: 26266

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur