CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Opportunity development as a learning process for entrepreneurs

Stefan Sanz-Velasco (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research Vol. 12 (2006), 5, p. 251-271.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-04.
CPL Pubid: 26265

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur