CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantitative analysis of lignins based on permanganate oxidation (Preliminary calculations)

Jim Parkås (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Knut Lundquist (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Gösta Brunow
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004.
[Rapport]

Nyckelord: lignins, quantitative analysis, permanganate oxidationDenna post skapades 2007-02-02. Senast ändrad 2009-10-21.
CPL Pubid: 26263

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Trävetenskap

Chalmers infrastruktur