CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimized beamforming calibration in the presence of array imperfections

Maria Lanne (Extern ; Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Astrid Lundgren (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
ICASSP 2007, Honolulu Hawaii (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: array antenna, calibration, sidelobe levelDenna post skapades 2007-02-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 26258