CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

13-C assignments of the carbon atoms in the aromatic rings of lignin model compounds of the arylglycerol β-aryl ether type - Spectral assignments and Reference Data

M Bardet ; Knut Lundquist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Jim Parkås (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; D Robert ; S von Unge
Magnetic Resonance in Chemistry Vol. 44 (2006), 10, p. 976-979.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-12. Senast ändrad 2007-09-04.
CPL Pubid: 26251

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur