CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the relationship between the evolution of technological firms and their knowledge development regimes

Johan Brink (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Journal of electronic science and technology of china (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-01. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 26249

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Accumulation, Boundaries, Capabilities and Dynamics - Explaining Firm Growth