CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing Capabilities: An Analysis of Biotechnology in two Regions in Australia and Sweden

Johan Brink (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Linus Dahlander
European Planning Studies (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-01. Senast ändrad 2008-12-12.
CPL Pubid: 26248

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Accumulation, Boundaries, Capabilities and Dynamics - Explaining Firm Growth