CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

P-Chirogenic alpha-Carboxyphosphine Boranes as Effective Pre-Ligands in Palladium-Catalyzed Asymmetric Reactions

Franck Dolhem (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Magnus Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; T Antonsson ; Nina Kann (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
Synlett p. 3389-3394. (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2010-10-13.
CPL Pubid: 26247

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur