CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Controlling the electrochemically active area of carbon fiber microelectrodes by the electrodeposition and selective removal of an insulating photoresist

B. A. Lambie ; Owe Orwar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; S. G. Weber
Analytical Chemistry (0003-2700). Vol. 78 (2006), 14, p. 5165-5171.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A new and simple method permits control of the electrochemically active area of a carbon fiber microelectrode. An electrophoretic photoresist insulates the 10-mu m-diameter carbon fiber microelectrodes. Photolysis of the photoresist followed by immersion of the exposed area into a developing solution reveals electroactive carbon fiber surface. The electroactive surface area exposed can be controlled with a good degree of reproducibility.Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2007-08-27.
CPL Pubid: 26233

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur