CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemical analysis in nanoscale surfactant networks

R. Karlsson ; A. Karlsson ; A. Ewing ; P. Dommersnes ; J. F. Joanny ; Aldo Jesorka (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Owe Orwar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Analytical Chemistry (0003-2700). Vol. 78 (2006), 17, p. 5960-5968.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2007-08-27.
CPL Pubid: 26231

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur