CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low-temperature activity for CO oxidation over diesel oxidation catalysts studied by high-throughput screening and DRIFT spectroscopy

Elin Becker (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Peter Thormählen (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Teuvo Maunula ; Aslak Suopanki ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Topics in Catalysis Vol. 42/43 (2007), p. 421-424.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-02-01. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 26214

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Miljökemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Interactions of methane and carbon monoxide with platinum - Supported catalysts and chemical sensors


Interaction of CO and methane with platinum, Low-temperature oxidation and sensor response mechanisms