CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved lean deNOx performance of Cu-ZSM-5 through alternative synthesis conditions for ZSM-5

Malin Berggrund (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Topics in Catalysis Vol. 42/43 (2007), p. 153-156.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-02-01. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 26212