CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of oxidation and redox-properties on the selectivity of heat-treated Ag/Al2O3 catalysts for HC-SCR of NOx

Lisa Kylhammar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Topics in Catalysis (1022-5528). Vol. 42-43 (2007), 1-4, p. 119-122.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Ag/Al2O3 catalysts (2 wt% Ag) have been prepared and calcined at different temperatures to render catalysts with different silver particle size or silver configuration. The differences in activity and selectivity of these catalysts are related to the activity for oxidation of NO and hydrocarbons, the NOx storage properties, and to the oxidation state of silver.

Nyckelord: Ag/Al2O3; lean NOx reduction; HC-SCR; propene; iso-butane; XPSDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-02-01. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 26211

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Miljökemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Exhaust aftertreatment under lean conditions, regenerable SOx traps and NOx reduction catalysts