CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a Mobile Platform for ICT: A Global Outlook for the Next Decade

S Forge ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; C Blackman
: External organization, 2006.
[Rapport]

Paper prepared for the OECD International Futures ProjectDenna post skapades 2007-02-01.
CPL Pubid: 26208

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur