CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact of Market developments on Business Models

Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; G Pogorel
: External organization, 2006.
[Rapport]

Paper for Workpackage 3, Task 2, SPORTVIEWS project, IST Programme, European CommissionDenna post skapades 2007-02-01.
CPL Pubid: 26207

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur