CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

3G Network Investments in Sweden

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; Joakim Björkdahl (Institutionen för innovationsteknik)
: External organization, 2003.
[Rapport]

Report published by Post&Telestyrelsen, PTS ER 2003:9Denna post skapades 2007-02-01.
CPL Pubid: 26206

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)
Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur