CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Speaking Out - Erik Bohlin ponders the mm's and aah's of Japanese communication

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
LookJapan, Vol. 47, No. 551, p. 17, February (2002)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2007-02-01.
CPL Pubid: 26205

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur