CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multinational telecom operators - who will lead in Europe?

Multinationella teleoperatörer - vilka blir ledande i Europa?

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
TELE (Technical and Management Magazine of Televerket), No. 3, pp. 53-57 (1993)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2007-02-01.
CPL Pubid: 26201

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur