CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sweden's Telecom Liberalization and Local Loop Unbundling: Moving from Consensus to Enforcement

Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Sven Lindmark (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Per Björstedt (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Local Loop Unbundling and Bitstream Access: Regulatory Practice in Europe and the U.S, edited by Baake, P and Preissl, B, DIW Berlin: Politikberatung kompakt No. 20, pp. 90-121 (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-02-01. Senast ändrad 2009-04-20.
CPL Pubid: 26198

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur