CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Driver Independent Road Curve Characterisation

Magnus Karlsson (Institutionen för matematisk statistik)
Vehicle System Dynamics Vol. 41 (2004), p. 411-420.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-01.
CPL Pubid: 26195

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Load Modelling for Fatigue Assessment of Vehicles - a Statistical Approach